Lights Under Progress agerar helhetslevarantör av ljusteknik för Kulturhuset Möllan

Det är med stor glädje vi nu kan meddela att Kulturhuset Möllan i Mölndal har en helt ny ljusrigg i sina lokaler anpassad för att bättre tillgodose sina kunders behov.

Vi på Lights Under Progress har hjälpt dem från ax till korn med allt från prospektering, behovsanalys och självklart sett till så att allt installerats och fungerar som det skall.

Detta ledde också till att vi nu levererar all nödvändig teknisk personal för deras evenemang.

Ett stort tack till Lennart och Alexander på Kulturhuset Möllan för förtroendet

Vi hoppas på ett långt och givande samarbete.